BLOG

cyrkulacja wody użytkowej
Czym jest cyrkulacja wody użytkowej?

Cyrkulacja wody użytkowej zapewnia komfort korzystania z ciepłej wody na potrzeby kąpieli, mycia, przyrządzania posiłków lub prac porządkowych w domu, ale niestety wiąże się z większym kosztem wykonania instalacji wodnej i zużyciem energii. Warto więc zastanowić się, czy faktycznie jest nam potrzebna i jakie wymierne korzyści może nam przynieść.

Do kranów i baterii doprowadzane są rury instalacji wodnej z ciepłą wodą (ogrzewaną w zbiorniku c.w.u.) i rury zimnej wody wodociągowej. Jeśli zbiornik c.w.u. jest znacznie oddalony od najdalej położonych punktów poboru ciepłej wody (kranów, baterii), woda w rurach będzie się wychładzać.

Po odkręceniu kranu trzeba będzie poczekać, aż wypłynie wychłodzona woda i zacznie lecieć ciepła. W zależności o długości rur może to potrwać kilka, kilkanaście sekund lub znacznie dłużej. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest cyrkulacja wody użytkowej.

pompa cyrkulacyjna

Co warto wiedzieć o cyrkulacji c.w.u.?


Cyrkulacja c.w.u. sprawia, że ciepła woda wypływa z kranu niemal od razu po jego odkręceniu. Jest to możliwe dzięki dodatkowej rurze prowadzonej od zbiornika c.w.u. do najdalej położonych punktów poboru ciepłej wody. Na rurze cyrkulacyjnej montuje się pompę, która przetłacza wychłodzoną wodę w rurach do zbiornika c.w.u., a jej miejsce zajmuje woda o odpowiedniej temperaturze – gotowa do wykorzystania.

 

Cyrkulacja c.w.u. generuje pewne straty energii cieplnej. Oznacza to, że aby utrzymywać odpowiednią temperaturę wody rurach kocioł grzewczy będzie zużywał nieco więcej paliwa. Ale coś za coś – cyrkulacja c.w.u może znacznie polepszyć komfort korzystania z ciepłej wody w domu. Nie zawsze jednak jej wykonanie jest ekonomicznie uzasadnione. Cyrkulacja wody użytkowej z pewnością będzie dobrym rozwiązaniem, jeśli najdalej położone punkty poboru wody w budynku znajdują się w odległości większej niż 6 metrów od zbiornika c.w.u.

Straty energii możemy zmniejszyć, jeśli pompa cyrkulacyjna będzie załączana tylko na kilka godzin dziennie, wtedy kiedy jest potrzeba. Wystarczy na regulatorze ustawić odpowiednie czasy pracy pompy cyrkulacyjnej, dostosowany do potrzeb mieszkańców. Gdy nikogo nie ma w domu i w nocy, pompa cyrkulacyjna nie powinna pracować, zatem cyrkulacja c.w.u. przestanie na ten czas działać.

Cyrkulacja wody użytkowej a oszczędności

Cyrkulacja wody użytkowej a oszczędności

 

Mówiąc o stratach energii warto podkreślić również korzyści, jakie daje cyrkulacja wody użytkowej, oprócz komfortu ciepłej wody. Należą do nich również oszczędności na kosztach zużycia wody oraz kosztach kanalizacji. Aby zobrazować skalę oszczędności posłużmy się przykładem.
Załóżmy, że na ciepłą wodę po odkręceniu kranu czekamy 20 sekund. W tym czasie wypływają z niego 4 litry chłodniejszej wody, która niewykorzystana wpada od razu do kanalizacji (za którą również płacimy).

Taka sytuacja w przypadku jednego domownika ma miejsce kilka razy dziennie, np. 2 razy przy porannym i wieczornym myciu zębów (o ile np. ręce możemy myć w chłodnej wodzie, o tyle mycie w niej zębów nie będzie już przyjemne i wymaga wody ciepłej) i dwa razy dziennie przed kąpielą. Przyjmując takie założenia jedna osoba marnuje przed poranną i wieczorną toaletą 16 litrów wody czekając, aż ciepła wypłynie z kranu. W przypadku 3 osobowej rodziny, będzie to 48 litrów zmarnowanej wody dziennie.
Miesięcznie (48 l x 30 dni) otrzymujemy stratę 1440 l wody, a w skali roku (1440 l x 12 msc.) aż 17280 litrów zmarnowanej wody.  

Tyle litrów możemy zaoszczędzić w ciągu roku dzięki cyrkulacji wody użytkowej. To aż 11520 butelek wody o pojemności 1,5 l.
Jest to jedynie zimna woda spuszczana w oczekiwaniu na ciepłą podczas codziennej toalety. Jeśli w domu nie ma zmywarki i zmywanie odbywa się ręcznie liczba litrów zaoszczędzonych dzięki cyrkulacji wody użytkowej możne znacznie wzrosnąć.

cyrkulacja wody użytkowej