BLOG

koszty ogrzewania
Koszty ogrzewania gazowego

Odpowiedź na pytanie, ile kosztuje ogrzewanie gazowe nie jest jednoznaczna. Zależy bowiem od wielu czynników. Aby poznać dokładniejsze koszty ogrzewania gazem należy wiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie energetyczne domu – koszty ogrzewania gazowego mogą być znacznie zróżnicowane w przypadku budynków o takiej samej powierzchni, lecz charakteryzujących się innym zapotrzebowaniem na energię cieplną.

Koszty ogrzewania gazowego uzależnione są od wielu czynników. Do najważniejszych, które uwzględnia się podczas orientacyjnych wyliczeń należą:

1. powierzchnia i wysokość ogrzewanych pomieszczeń – warto przy tym wiedzieć, że powierzchnia użytkowa nie zawsze odpowiada powierzchni ogrzewanej, ponieważ ta pierwsza nie uwzględnia klatki schodowej i całości pomieszczeń ze skosami, a są to również przestrzenie wymagające ogrzewania. Dlatego przy obliczeniach należy wziąć pod uwagę powierzchnię podłóg we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach.

2. grubość warstwy ocieplenia przegród domu – ścian zewnętrznych, dachu, fundamentów) – nieocieplone budynki będą wymagały znacznie większej ilości energii cieplnej niż nowe, dobrze zaizolowane termicznie domy. Straty ciepła przez przegrody, a więc i koszty ogrzewania gazowego będą w ich przypadku znacznie mniejsze.

3. bryła budynku – (ogrzewanie gazowe domu na planie prostokąta będzie tańsze niż domu o takiej samej powierzchni na planie litery „L”)

4. jego lokalizacja (dom skierowany elewacją z dużymi przeszkleniami od strony południowej, niezacieniony przez większą cześć dnia będzie miał mniejsze zapotrzebowanie na ciepło niż budynek częściowo zacieniony, z przeszkleniami skierowanymi na północ czy wschód.

5. liczba mieszkańców – im więcej osób mieszka w domu, tym większe będą koszty ogrzewania gazowego wody użytkowej.

6. rodzaj kotła – koszty ogrzewania gazem będą niższe, jeśli instalacja grzewcza będzie zasilana kotłem kondensacyjnym. Obecny stan prawny wymaga, aby w nowo budowanych domach ogrzewanych gazem instalowane były kotły grzewcze wykorzystujące technikę kondensacji pary wodnej w spalinach. W skrócie polega ona na obniżeniu temperatury spalin do temperatury nawet 30-40ºC (podczas gdy kocioł tradycyjny schładza je jedynie do temperatury 115-120°C). Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie maksymalnej ilości energii zawartej w spalinach. Zastosowanie kotła kondensacyjnego pozwala uzyskać nawet o 30% mniejsze zużycie paliwa w porównaniu do urządzeń starego typu.

7. zastosowany system grzewczy – współpraca gazowego kotła kondensacyjnego z ogrzewaniem podłogowym będzie bardziej korzystna również z ekonomicznego punktu widzenia, niż z instalacją grzejnikową).

Zapotrzebowanie na ciepło

Aby określić, ile kosztuje ogrzewanie gazem niezbędna jest informacja na temat zapotrzebowania domu na energię cieplną. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat przyszłego zużycia energii oraz kosztów eksploatacji budynku, warto zlecić wykonanie certyfikatu energetycznego budynku. Do orientacyjnych wyliczeń kosztów ogrzewania gazowego można posłużyć się uśrednionymi wartościami.
Europejska norma ISO wprowadziła podział domów energooszczędnych według ilości energii potrzebnej do ogrzania 1 m² powierzchni budynku w ciągu roku:
– zapotrzebowanie na energię cieplną domu zeroenergetycznego wynosi 0 kWh/m²/rok
– domu pasywnego – do 15 kWh/m²/rok
– domu niskoenergetycznego – 15-30 kWh/m²/rok
– domu energooszczędnego – 30-70 kWh/m²/rok
Powyżej 70 kWh/m²/rok będą potrzebować domy niesklasyfikowane jako energooszczędne.
Można przyjąć uśrednione wartości zapotrzebowania na energię pozostałych typów budynku:
ok. 90 kWh/m²/rok – w przypadku domu o dobrej izolacyjności cieplnej
90-120 kWh/m²/rok – dla budynku o średniej izolacyjności cieplnej
120-150 kWh/m²/rok– domy starsze niedostatecznie ocieplone
150-300 kWh/m²/rok – stare domy bez ocieplenia, w zależności od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.
Żeby poznać orientacyjne zapotrzebowanie na energię cieplną konkretnego domu, uśrednioną wartość należy pomnożyć przez liczbę jego m². Dla przykładowego domu o dobrej izolacyjności cieplnej i powierzchni 150 m2 zapotrzebowanie na energię wyniesie 13500 kWh/m²/rok.

Ile kosztuje ogrzewaniem gazowe?

Aby sprawdzić, ile kosztuje ogrzewanie gazem potrzebna jest jeszcze informacja na temat cen paliwa. Obecnie podawane są one w kWh zamiast w m3. Stawki za gaz są różnicowane w zależności od dostawcy.
Przyjmując cenę za 1 kWh gazu ziemnego w taryfie W = 0,20 zł oraz 0,22 zł dla gazu ziemnego w korzystniejszej wersji, czyli bez dzierżawy zbiornika, roczne koszty ogrzewania gazowego przykładowego domu o pow. 150 m2 wyniosą odpowiednio 2700 zł i 2970 zł.
Dla porównania 1 kWh ze spalania węgla = 0,17 zł, co daje roczny koszt ogrzewania domu o zapotrzebowaniu na ciepło 13500 kWh/m²/rok = 2295 zł.
Różnica w wydatkach nie jest znaczna.

Koszty ogrzewania gazowego wody użytkowej

W orientacyjnych wyliczeniach nie został uwzględniony koszt przygotowywania ciepłej wody użytkowej, który w dużym stopniu wpływa na całkowite roczne koszty ogrzewania budynku. W domach z kotłem na węgiel woda użytkowa ogrzewana jest najczęściej energią elektryczną, co generuje dużo wyższe koszty niż ogrzewanie wody użytkowej gazem.
Porównując koszty ogrzewania gazowego z kosztami ogrzewania węglem warto mieć również na uwadze, że znaczna część kotłów węglowych użytkowanych już kilkanaście lat charakteryzuje się o wiele niższą sprawnością niż gazowe kotły kondensacyjne. W przypadku urządzeń węglowych sprawność może wynosić około 60%, podczas gdy kocioł kondensacyjny będzie pracować ze sprawnością 112%. W efekcie koszty ogrzewania gazem mogą być bardzo zbliżone do kosztów ogrzewania kotłem węglowym starszej generacji.

Wymiana kotła ze wsparciem finansowym

Inwestorzy, którzy obawiają się wyższych kosztów ogrzewania gazowego mogą skorzystać z programów wsparcia skierowanych do osób, które postawią na ekologiczne systemy grzewcze w swoich domach.
Od 14 sierpnia 2015 r. mieszkańcy Krakowa mogą korzystać z Lokalnego Programu Osłonowego, oferującego dofinansowanie dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. Mogą z niego skorzystać osoby, które od roku 2013 skorzystały z Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), w ramach dotacji przydzielanych przez Urząd Miasta Krakowa. Lokalny Program Osłonowy będzie funkcjonował do 2022 r.