BLOG

instalacje gazowe domowe
Wymiana kotła – kiedy warto zmodernizować system grzewczy?

Wymiana kotła nie należy do łatwych decyzji. Często jest jednak niezbędna, abyśmy mogli zapewnić sobie bezpieczną, ekonomiczną i bezawaryjną eksploatację systemu grzewczego. Kiedy warto wymienić kocioł?
W wielu przypadkach inwestorzy decydują się na wymianę pieca dopiero w momencie, gdy dotychczas użytkowane urządzenie całkowicie przestaje działać. Najczęściej ma to miejsce w szczycie sezonu grzewczego, kiedy ogrzewanie domu jest niezbędne. Wówczas wymiana kotła wiąże się z dużą presją czasu i dyskomfortem mieszkańców. W większości przypadków wymianę pieca można i warto zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, aby móc się do niej odpowiednio przygotować, chociażby finansowo

Wymiana kotła ze względu na zły stan techniczny

Wymiennik ciepła z osadem oraz skorodowany blok izolacyjny
Zanieczyszczony palnik

Wymiana kotła może okazać się konieczna w kilku przypadkach. Jednym z nich są dość częste awarie pieca, które wiążą się z kosztownymi naprawami lub trudnością z dostępem do części zamiennych.
Aby mieć pewność, że ulegający awariom kocioł faktycznie wymaga wymiany, niezbędna będzie rzetelna ocena jego stanu technicznego wykonana przez doświadczonego serwisanta, który stwierdzi czy urządzenie nie będzie pracować wydajnie i bezpiecznie bez wysokich nakładów finansowych. Może się okazać, że możliwa jest skuteczna naprawa kotła, jednak jej koszt przewyższy wartość urządzenia lub będzie stanowić znaczną część kosztu zakupu nowego kotła. Również w takiej sytuacji warto rozważyć zakup nowego pieca.

Wymiana pieca ze względów ekonomicznych

wykres wydajności kotłów gazowych i węglowych

Powtarzające się awarie to nie jedyne sytuacje, kiedy warto zastanowić się nad zmianą urządzenia grzewczego. Wymiana kotła może być podyktowana np. wysokim kosztem ogrzewania, co często jest związane z niską efektywnością pracy pieca. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce w przypadku starych, wysłużonych już urządzeń.
Średnia żywotność kotłów wynosi 15-25 lat i jest uzależniona m.in. od tego, czy urządzenie było poprawnie eksploatowane i regularnie serwisowane. Wiele pieców montowanych jeszcze w latach 80 lub 90 nadal pracuje bez usterek. Może się jednak okazać, że ich praca nie jest wydajna. Dla przykładu, kotły węglowe starszego typu często są przewymiarowane, co wpływa negatywnie na ich sprawność i koszty ogrzewania.
Ocenę pracy kotła pod kątem efektywności również należy powierzyć doświadczonemu serwisantowi. Przy okazji kontroli pieca warto zlecić wykonanie analizy spalin, która pozwoli określić tzw. starty kominowe. Mówią one ile ciepła traci się w wyniku nadmiernej temperatury spalania i niecałkowitego spalania paliwa. Taka analiza może być pomocna w podjęciu decyzji o wymianie kotła.

Zmiana urządzenia grzewczego na bezobsługowe

Wymiana pieca może okazać się niezbędna, jeśli chcemy poprawić komfort i bezpieczeństwo korzystania z systemu grzewczego. W takim przypadku najczęściej wchodzi w grę wymiana kotła węglowego na gazowy – zapewniający bezobsługowe ogrzewanie domu lub wymiana kotła gazowego starszego typu na kocioł kondensacyjny – a więc bardziej wydajny i wyposażony z zamkniętą komorę spalania, zapewniającą maksymalny poziom bezpieczeństwa eksploatacji.

Z myślą o zdrowiu i środowisku

Aby rozwiązać problem zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju zostały wprowadzane regulacje prawne, które mają na celu m.in. wyeliminowanie niskiej jakości kotłów na paliwa stałe, które emitują do atmosfery wiele szkodliwych związków.

Mieszkańcy Małopolski, którzy do ogrzewania wykorzystują piece nie spełniające wymogów emisyjnych co najmniej klasy 3 muszą je wymienić do końca 2022 roku na kocioł minimum klasy 5, kocioł gazowy lub np. pompę ciepła. Użytkownicy kotłów klasy 3 lub 4 mają czas na wymianę urządzenia grzewczego do końca 2026 roku. Z kotłów klasy 5 można natomiast korzystać bezterminowo. Ponadto od 1 września 2019 roku w Krakowie będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Użytkownicy kotłów opalanych tymi paliwami mają więc czas na wymianę pieca do końca sierpnia 2019.
Niezależnie od tego, jakimi względami podyktowana jest wymiana kotła węglowego na gazowy lub wysłużonego gazowego na nowy, jest to krok, do którego warto dobrze się przygotować. Przede wszystkim należy skonsultować swoją decyzję z serwisantem lub instalatorem. Oceni on czy system grzewczy faktycznie wymaga modernizacji i jaki będzie jej zakres. Pomogą też dobrać nowe urządzenie grzewcze.