ANKIETA OFERTOWA

 • Rodzaj instalacji
 • Paliwo
 • Budynek
 • Ochrona termiczna budynku
 • Dane kontaktowe
 • Podsumowanie

Witamy w naszej ankiecie bezpłatnej wyceny.
Odpowiedzi na pytania zajmą Ci tylko kilka minut.

Zaznacz, do jakich celów będzie służył nowy kocioł

1. Jakim paliwem obecnie ogrzewasz?

2. Jakim paliwem planujesz ogrzewać?

Wycena instalacji może wymagać wizyty doradcy technicznego

3. Czy do pomieszczenia kotłowni doprowadzone jest przyłącze gazowe?

1. Rodzaj budynku

2. Rok budowy budynku

3. Powierzchnia ogrzewania w m2

Podaj łączną powierzchnię pomieszczeń ogrzewanych. W przypadku pomieszczeń ze skosami liczymy pełną powierzchnię podłogi.

4. Wysokość pomieszczeń w m

Wystarczy wartość przybliżona. W przypadku występowania w budynku pomieszczeń o różnej wysokości lub skosów, podaj tę przeważającą lub wynik uśredniony. Wartość ta potrzebna jest do wyliczenia kubatury budynku.

5. Ilość kondygnacji (Ogrzewanych)

Podaj liczbę wszystkich kondygnacji objętych ogrzewaniem. Jako kondygnację liczymy także piwnicę i użytkowe poddasze, jesli występują.

6. Czy budynek jest podpiwniczony?

7. Czy budynek posiada poddasze?

Zaznacz, jeśli strop ostatniej kondygnacji jest jednocześnie dachem budynku.

Wlicza się wówczas jako jedna z kondygnacji.

Zaznacz, jeśli pomiędzy stropem najwyższej ogrzewanej kondygnacji a dachem jest jakakolwiek wolna przestrzeń.

1. Rodzaj okien

Zwykle są to stare drewniane okna lub okna skrzyniowe.

Aktualnie najpopularniejszy rodzaj okien. Wyposażone są w szybę zespoloną. Nie ma znacznenia, z jakiego materiału wykonana jest rama okna.

Zwykle są to stare drewniane okna lub okna skrzyniowe

Przestrzeń między szybami wypełniona jest gazem, np. argonem.

2. Ściany zewnętrzne ocieplone

3. Dach / strop ocieplony nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją

4. Podłoga parteru / piwnica ocieplona

1. Imię i Nazwisko

2. Numer telefonu

3. Adres e-mail

4. Kod pocztowy

5. Planowany termin montażu

Podsumowanie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Prosimy o sprawdzenie poprawności przekazanych informacji.

1. Rodzaj instalacji
 • Do jakich celów będzie służył nowy kocioł:
2. Paliwo
 • Jakim paliwem obecnie ogrzewasz:
 • Jakim paliwem planujesz ogrzewać:
 • Czy do pomieszczenia kotłowni doprowadzone jest przyłącze gazowe:
3. Budynek
 • Rodzaj budynku:
 • Rok budowy budynku:
 • Powierzchnia ogrzewania w m2:
 • Wysokość pomieszczeń w metrach:
 • Ilość kondygnacji (ogrzewanych):
 • Czy budynek jest podpiwniczony:
 • Czy budynek posiada poddasze:
4. Ochrona termiczna budynku
 • Rodzaj okien:
 • Ściany zewnętrzne ocieplone:
 • Dach / strop ocieplony nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją:
 • Podłoga parteru / piwnicy ocieplona:
5. Dane kontaktowe
 • Imię i Nazwisko:
 • Numer telefonu:
 • Adres e-mail:
 • Kod pocztowy:
 • Planowany termin montażu:

Administratorem danych osobowych jest Instali.co sp. z o.o. Dane przetwarzane są w celu umożliwienia przedstawienia oferty handlowej. Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z przedstawieniem oferty bądź wykonaniem zawartej umowy. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo dostępu do tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia lub sprostowania, jak również może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.