WYKONAJ INSTALACJĘ CO Z DOTACJĄ

JAK POZYSKUJEMY DOTACJE

null
Badamy Twoje potrzeby i oczekiwania.
null
Wypełniamy za Ciebie wniosek, kompletujemy dokumentację i załatwiamy wszelkie formalności w urzędach.
null
Rozliczamy Twoją dotację bezgotówkowo.

POKAŻ WIĘCEJ

 • Posiadamy 7-letnie doświadczenie w obsłudze dotacji z programów takich jak PONE, Jawor, RPO.
 • Pozyskaliśmy dotacje dla ponad 2000 osób na kwotę 32 mln zł.
 • Stale monitorujemy pojawiające się na polskim rynku programy dotacyjne w zakresie ekologicznego ogrzewania i niskiej emisji, jak np. Czyste Powietrze.
 • Przeprowadzamy analizę inwestycji – do każdego wniosku podchodzimy indywidualnie.
 • Przygotowujemy bezpłatną ofertę – omawiamy zakres prac i proponujemy najkorzystniejsze rozwiązania.
 • Określamy poziom dofinansowania, wypełniamy wniosek, kompletujemy dokumentację.
 • Monitorujemy proces pozyskania dotacji w urzędzie – aktywnie interesujemy się, na jakim etapie jest wniosek.
 • Realizujemy inwestycję, a po jej zakończeniu dostarczamy wszelkie dokumenty i rozliczamy dotację.

UKRYJ

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Pomoże to chronić nasze środowisko, a także domowy budżet, dzięki uzyskanym oszczędnościom.

Czyste Powietrze JAK SKORZYSTAĆ

Program skierowany jest do osób posiadających już dom lub dopiero zgodę na budowę budynku jednorodzinnego.

Jego realizacja przewidziana jest na lata 2018 – 2029.

Priorytetem w ramach tego programu jest wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacja domów jednorodzinnych w celu efektywnego zarządzania energią.

POKAŻ WIĘCEJ

DOTACJE Czyste Powietrze
Dotacją objęte są:

Favicon Wymiana kotłów starej generacji, opalanych paliwem stałym, na potrzeby c.o. lub c.o. i c.w.u. na:

 • węzły cieplne
 • kotły na paliwo stałe z certyfikatem 5 klasy i EcoDesign
 • systemy ogrzewania elektrycznego
 • kotły olejowe
 • kotły gazowe kondensacyjne
 • pompy ciepła

Dotacje obejmują również koszty montażu i przyłączy.

Dofinansowanie wymiana kotła na proekologiczne rozwiązanie stanowi jeden z priorytetów programu Czyste Powietrze.

Favicon Termomodernizacja (nie dotyczy nowobudowanych domów jednorodzinnych)

 • Docieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, stropodachów nad nieogrzewaną piwnicą
 • Wymiana stolarki zewnętrznej lub montaż: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi

Favicon Modernizacja wewnętrznych instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej

Favicon Montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła

Favicon Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne – z zastrzeżeniem dofinansowania ich wyłącznie w formie pożyczki

 

Czyste Powietrze WNIOSKI
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

 

Program zakłada wyeliminowanie min. 3 000 000 starych kotłów w istniejących budynkach (dotacje wymiana pieca stanowią jeden z priorytetów) oraz montaż 1 000 000 niskoemisyjnych źródeł ciepła w nowo budowanych domach. Dodatkowo przewiduje się wykonanie termomodernizacji w 4 000 000 budynków.

UKRYJ

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Czyste Powietrze DOFINANSOWANIE

Budżet programu wynosi 103 mld zł:

 • w formie bezzwrotnej (dotacje): 63,3 mld zł
 • w formie zwrotnej (pożyczki): 39,7 mld zł
Koszt kwalifikowany

Maksymalny koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tys. zł

Minimalny koszt kwalifikowanych projektu to 7 tys. zł

  

Intensywność dofinansowania

Wysokość dotacji uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Przewidziano 7 grup w zależności od wielkości dochodu:

 

Grupa Kwota miesięcznego dochodu/ osoba w PLN Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) Pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji)
I Do 600 Do 90% Do 10%
II 601 – 800 Do 80% Do 20%
III 801 – 1 000 Do 70% Do 30%
IV 1 001-  1 200 Do 60% Do 40%
V 1 201- 1 400 Do 50% Do 50%
VI 1 401 – 1600 Do 40% Do 60%
VII Powyżej 1 600 Do 30 % Do 70%

POKAŻ WIĘCEJ

Termomodernizacja DOTACJE

 

Przykładowe działania, na jakie możesz uzyskać dotację:

 

Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia szt. do 1 000 zł
dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową części konstrukcyjnych dachu wraz z dociepleniem szt. do 1 000 zł
dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła szt. do 1 000 zł
ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szt. do 500 zł
docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące m² powierzchni przegrody do 150 zł
wymiana stolarki zewnętrznej, w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych m² powierzchni do 700 zł
wymiana drzwi zewnętrznych/bram garażowych m² powierzchni do 2000 zł
węzeł cieplny zestaw do 10 000 zł
kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 20 000 zł
kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 10 000 zł
system ogrzewania elektrycznego zestaw do 10 000 zł
kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej zestaw do 15 000 zł
pompy ciepła powietrzne zestaw do 30 000 zł
pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody zestaw do 45 000 zł
instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zestaw do 15 000 zł
wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw do 10 000 zł
kolektory słoneczne zestaw do 8 000 zł
mikroinstalacja fotowoltaiczna* zestaw do 30 000 zł
przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa** zestaw do 5 000 zł
przyłącze cieplne*** zestaw do 10 000 zł
przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne*** zestaw do 8 000 zł

 

* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6 000 zł

** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła

*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej

 

UKRYJ

Zainteresowany?
POZYSKAJ Z NAMI DOTACJĘ NA TERMOMODERNIZACJĘ

 

Zadzwoń lub zostaw kontakt – oddzwonimy.

Zapisz mnie do Newslettera, chcę otrzymywać informacje o nowościach, promocjach i najnowszych trendach w ogrzewaniu domu.

Administratorem danych osobowych jest Instali.co sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lucjana Rydla 57/20, 30-087 Kraków. Dane przetwarzane są w celu umożliwienia przedstawienia oferty handlowej. Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z przedstawieniem oferty bądź wykonaniem zawartej umowy. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo dostępu do tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia lub sprostowania, jak również może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.